מדיניות פרטיות

במסמך זה תוכלו למצוא את כל המידע שנוגע למדיניות הפרטיות של אתר קהילת המבורגר ישראל (www.burger-il.com) אשר נמצא בבעלות ארקדי פורטנוי ואור בלאן (להלן "הבעלים"). מסמך זה מטרתו להסביר מהם נוהגי הבעלים והאתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד אלו משתמשים במידע הנמסר להם ע"י המשתמשים באתרים או הנאסף על ידם בעת השימוש באתר. אנו מזמינים אותכם להקדיש מספר דקות על מנת לקורא את ההצהרה הבאה כדי שתוכלו לוודא שאתם אכן מסכימים עם המדיניות שלנו.

השימוש באתר האינטרנט של קהילת המבורגר ישראל מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלים המפורטים להלן. כל שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל ההודעות, התנאים וההגבלות שבתנאי השימוש המפורטים.

סוג המידע הנאסף

בזמן השימוש באתר קהילת המבורגר ישראל יתכן ותתבקש/י למסור פרטי התקשרות מסוימים לצורכי זיהוי או יצירת קשר איתך בנוגע למוצרים ו/או שירותים שהאתר ו/או הבעלים מציע/ים. האתר יבקש ממך רק את המידע הנחוץ באופן ישיר ובמישרין לאספקת השירותים אותם הוא מבקש להציע. מידע זה יכול לכלול חלק או כל הפריטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומקום מגורים. על פי חוק אינך חייב/ת למסור את המידע, אולם לא תוכל/י להינות מחלק מהשירותים המוצעים בלי למסור פרטים אלוהנתונים שתמסור/י בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. בעלי האתר לא יימסרו מידע זה לאף צד שלישי, אלא אם כן את/ה תציין במפורש אחרתבנוסף לפרטים האישיים, נאסף בעת הגלישה מידע סטטיסטי מצטבר שלא נמסר ישירות על ידך. פרטים אלו עושיים לכלול מידע על סוג הדפדפן שבו את/ה משתמש, כתובת ה-IP שלך, ה-URL המבוקש, ועוד. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטייך. מידע זה נאסף באופן אוטומטי ע"י האתר עצמו.

שימוש בפרטים אישיים

השימוש במידע שנאסף ובפרטים האישיים שתמסור/י באתר יעשה רק ע"פ מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר שימוש בשירותי האתר והמוצרים המוצעים דרכו. הבעלים עשויים להשתמש במידע מסוים הקשור לכתובת ה-IP, סוגי המכשיר ו/או הדפדפן, כתובות ה-URL וכו' על מנת לנתח ולשפת את השירות הניתן באתר ואת חווית הגלישה. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

בעלי אתר קהילת המבורגר ישראל לא ימכרו, יספקו או ישתפו את פרטיך האישיים עם צד שלישי לשם קידום מכירות שלהם, מלבד שותפים עסקיים של הבעלים ו/או האתר או במקרה שבו אישרת לעשות כן.

אבטחת מידע

מתוך מחויבות הבעלים והאתר לוודא שפרטיך האישיים מוגנים, האתר משתמש במגוון טכנולוגיות ואמצעי אבטחה כדי להגן על הפרטים האישיים הנשמרים במערכת והנמסרים על ידך מגישה, שימוש או חשיפה לא מאושרים.

Cookies ("עוגיות")

בזמן ביקורך הראשון באתר נשלחת 'עוגייה' למחשבך המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. 'עוגייה' (Cookie) הינה למעשה קובץ קטן הכולל מחרוזת תווים הנשלחת למחשב שלך בכניסתך לאתר אינטרנט. העוגיות לא פוגעות במחשב או בחוויית הגלישה. האתר של קהילת המבורגר ישראל עושה שימוש ב-Cookies לצורכי הפעילות השוטפת והתקינה ש להאתר, ובתוך כך גם לצורכי איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטי משתמשים ולצורכי אבטחת מידע. בעוד שרוב הדפדפנים מאפשרים באופן אוטומטי קבלת עוגיות כאופציית Default, ניתן להגדיר את הדפדפן כך שידחה עוגיות או שיתריע בזמן שליחת העוגייה. ניתן גם בקלות להסיר כל עוגייה שנשלחה אליך מהאתר.

קישורים לאתרים נוספים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי. אתר קהילת המבורגר ישראל אינו אחראי למדיניות הפרטיות של אתרים אלו, או לכל טענה הקשורה לתוכן העולה מביקור באתרי צד שלישי אלו. למען הסר ספק, אתר קהילת המבורגר ישראל אינו לקוח אחריות ואין לראות בו כנושא בכל אשמה ו/או אחריות ו/או חובה כלפי משתמשים מרגע עזיבתם את האתר וכניסה לאתרים אחרים (צד שלישי) גם אם היה והמשתמש הגיע לאתרים אלו באמצעות קישורים באתר קהילת המבורגר ישראל.

שינויים במדיניות הפרטיות

הבעלים רשאים לעדכן את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם ובהתאם לצורכיהם ו/או דרישות החוק. בכל זמן בו ישונה המידע שבהצרה זאת באופן מהותי, קרי שינוי אשר משפיע על זכויות המשתמשים, האתר יעדכן את המשתמשים בשירות על ידי הודעה בולטת באחד מהאמצעים העומדים לרשות הבעלים ו/או האתר.

שאלות ותלונות הקשורות לנושא הפרטיות

מדיניות הפרטיות של אתר קהילת המבורגר ישראל כפופה לחוקי מדינת ישראל ופרשנותה תהייה לפי חוקים אלו, ללא השפעה של סתירה בין חוקים. בכל מקרה של פעולה משפטית העולה מהשימוש באתר וממדיניות הפרטיות או קשורה אליהם תובא אך ורק בפני בית משפט בתל אביב, ישראל.

אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת תנאי מדיניות הפרטיות של קהילת המבורגר ישראל ומזמינים אותך להמשיך לדפדף באתר ולקרוא – גלישה נעימה!